ΠΑΡΑΤΑΣΗ Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής στο Πρόγραμμα «Κατάρτιση & Πιστοποίηση εργαζομένων σε Τεχνικά Επαγγέλματα του Κλάδου "Υλικά - Κατασκευές", Τομέας "Μετάλλου"»

(αριθ. πρωτ. Ε.Β.Ε.Π. 3532/10-09-2019)

Με την Απόφαση Πρακτικό αρ. 28/09-09-2019 της Διοικητικής Επιτροπής του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, παρατείνεται, μέχρι 11.10.2019, ώρα 23.59.59, η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα «Κατάρτιση & Πιστοποίηση εργαζομένων σε Τεχνικά Επαγγέλματα του Κλάδου "Υλικά - Κατασκευές", Τομέας "Μετάλλου"».

Αντιστοίχως, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών που πιστοποιούν τα όσα δηλώθηκαν στην ηλεκτρονική αίτηση μέχρι 22.10.2019.
Η ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει μέχρι τις 23.59.59 της 22ας Οκτωβρίου 2019.

Στη περίπτωση αποστολής τους με ταχυδρομείο, η ώρα παραλαβής του φακέλου από το πρωτόκολλο του Ε.Β.Ε.Π. είναι η 15.00 της 22ας Οκτωβρίου 2019.