ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Υποβολής Αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα "Κατάρτιση & Πιστοποίηση εργαζομένων σε Τεχνικά Επαγγέλματα του Κλάδου "Υλικά - Κατασκευές", Τομέας "Μετάλλου"»".

Από την Πέμπτη 1/8/2019 (12:00 μ.μ.), οι ενδιαφερόμενοι ωφελούμενοι θα μπορούν να καταχωρούν την αίτηση συμμετοχής στους στα προγράμματα κατάρτισης της πράξης «Κατάρτιση & Πιστοποίηση εργαζομένων σε Τεχνικά Επαγγέλματα του Κλάδου "Υλικά - Κατασκευές", Τομέας "Μετάλλου"», με κωδικό ΟΠΣ 5002820.

Αντικείμενο της Πράξης είναι η ολοκληρωμένη προσπάθεια παρέμβασης, μέσω της παροχής υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων και δεξιοτήτων (βάσει του διεθνούς προτύπου ISO/IEC 17024 ), σε εργαζόμενους του Ιδιωτικού τομέα της Οικονομίας ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης που απασχολούνται.

Η υποβολή αιτήσεων θα είναι διαθέσιμη έως και την Κυριακή 15/9/2019 (23:59). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο και τους όρους συμμετοχής, μπορείτε να ανατρέξετε στις σχετικές σελίδες του ιστότοπου.

Μπορείτε να δείτε το κείμενο της πρόσκλησης (σε μορφή PDF) κάνοντας κλικ εδώ.